Je to metóda, využívajúca lepenie pások na kožu pre ovplyvnenie pohybového a obehového systému. Ak dôjde k preťaženiu, opuchu alebo stuhnutiu svalu po záťaži, priestor medzi kožou a svalom je stlačený a vzniká obmedzenie lymfatického toku. Táto kompresia pôsobí na receptory pod kožou, ktoré vysielajú signály do mozgu a vzniká bolesť. Aplikáciou kineziotapingu /lepení pások/ vzniká zvrásnenie kože a zníženie tlaku v podkoží, a tým dochádza opäť k zlepšeniu cirkulácie v tkanivách a zníženiu bolesti.
Účinky:

  • Podporuje svalovú funkciu
  • Znižuje preťaženie svalov, svalovú únavu
  • Zmierňuje krče a znižuje bolesť
  • Zlepšuje prekrvenie a lymfatickú cirkuláciu
  • Utlmuje zápaly
  • Ovplyvňuje centrálnu nervovú sústavu
  • Zlepšuje pohyb kĺbov a zmierňuje bolesť


Nalepenie pások závisí od diagnostiky a rozsahu veľkosti lepenia
4 - 10,- Eur